An Gaidheal Alascanach

Wednesday, November 10, 2004

Cothrom air leith agus Suidheachadh ann an Falluja

An latha èile, rinn mi comhradh le fìor Gaidheal ann an Gàidhlig airson a chiad turas. Bha sin a' còrdadh rium gu mòr. Cha robh e cho doirbh sa bha mi an dòchas. Tha dùil agam gu bhios mi a dhèanamh a-rithist.

Falluja

Tha sinn air ais ann an Falluja a-rithist. As t-earrach bha againn greim a'bhàis air ar nàimhdean, ach leig sinn iad air falbh fhathast beò. S e aon mearachd mhòr a rinn Bush ach cha do thuirt Kerry càil mu dheidhinn. Bha Kerry eadar a'chuid a bha airson sìthe 's a'chuid a bha airson an cogadh a strì gu dòigh nas làidire.

An-diugh, lorg iad na àiteachan far a bha iad a'cuir nam priosanach gu bàs. Tha e follaiseach gur e fìor strì a'bhàis a th'ann. Ma bhiodh cothrom aca, chuireach iad sinn uile gu bàs. S e air sgàth sin gu h-àraidh gur e cudthromach a bhuanachadh Bush os cionn Kerry. Chan e Kerry duine freagarrach air a'chùis, an strì an-aghaidh a'cheannarcaich.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home