An Gaidheal Alascanach

Tuesday, November 23, 2004

Tha mi air ais

Bha sinn air falbh airson greis agus bha mi tinn an t-seachdainn-sa chaidh.

Chunnaic mi leabhar nuair a bha sinn air falbh mu bhàs na cultairean cealteach, gu h-àraidh na cànanan cealteach. Chan eil e làn dùil idir gum bhiodh na cànanan cealteach a'cùmail beò.

Iraq

Chàil sinn mòran saighdearan ann an Falluja. Rudeigin mar leth ceud marbh agus ceithir ceud leònte. An turas sin, tha ar feachdan a'tòir na nàidhdean seach gan leigeil fàs làidir mar a rinn iad ann an Falluja. Tha soirbheas ann ri lorg air an rathad sin.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home