An Gaidheal Alascanach

Monday, July 11, 2005


An seo, 's urrainn dhuinn choimhead a-mach o thaobh a-steach. Abair am balla peante agus an taobh a-muigh. Tha an doras air a deanamh leis na manaichean fhèin.

Bha toglaichean èile ann agus àiteachan taobh a-muigh airson ùrnaigh. Chan fhaca sinn duine sam bith ged a fianais gu leòr dhiubh ann. Ach bha a h-uile càil fosgailte. Choisich sinn tron a h-uile càil. Thuirt ar cairdeanan gu robh sinn fàilte gu teagamh ach gu robh iad air falbh airson greis. Posted by Picasa

2 Comments:

Blogger mona said...

abair àite inntinneach! cha robh dùil agam gum bitheadh rud mar sin ann an alasca ;)

an e sin an nighean agad anns an dealbh eile?
mona

1:59 PM  
Blogger tearlach61 said...

'S i. 'S i nigheann agam san dealbh.

'S e àite neo-abhaisteach a th'ann gu dearbh.

Chuck

4:47 PM  

Post a Comment

<< Home