An Gaidheal Alascanach

Monday, July 11, 2005

Cuairt air Icon Bay, Spruce Island

Fhuair sinn cothrom dhol a-mach air am bàta càirdeanan againne. Bha an aimsir cho grianach agus am muir ciùin.

Thèid sinn gu àite gu math sònraichte a tha 'Icon Bay' a th'air mar ainm. 'S e àite gu math cudtromach airson na h-eaglaise Cheart-chreidmheaich Ruiseanaich. 'S e àite far a bheil Naomh Herman air a thiodhlacadh.

'S e àite gu math iomlach, air a chuairteachadh le coille. Chan eil ann ach baile beag aig a'cheann thall an eilein.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home