An Gaidheal Alascanach

Saturday, April 30, 2005


'S e rud beag deuchainn a tha sinn. Chaidh mi fhìn agus feadhainn eile air cuairt.  Posted by Hello

1 Comments:

Anonymous sanne said...

wow great photos!
Good luck with your gaelic blog, it looks great :) see you on sg

8:30 AM  

Post a Comment

<< Home