An Gaidheal Alascanach

Wednesday, April 06, 2005

Leabhar Between the Alps and a Hard Place, le Angelo Codevilla (2)

Sgrìobh mi rudeigin mu leabhar, Between the Alps and a Hard Place. Ach airson abhdhar neo correigin, chan eil e a'nochdachadh airson an latha an-diugh ach airson an latha a thòisich mi a sgrìobhadh. Seallaibh air treas lath fichead a'mhàirt.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home