An Gaidheal Alascanach

Thursday, February 03, 2005

Mu dè thachart ann an 1991

Thuirt Graisg:

Bha deagh chothrom againn ann an 1991 airson a h-uile càil a chur air doigh san àite sin - rinn sinn mearachd ann an 1991 nuair a stad sinn aig na criochan le Q8 's an turas seo rinn sinn bùrach. Chan eil mi faicinn dè tha ceàrr 's dè tha ceart a-nis Chuc a charaid :-(

Tha sin ceart gu leòr saoilidh mi ach feumaidh aideachadh gu robh mi uabhasach fhèin toilichte nuair a stad gu tràth an cogadh. Bha mo bhràthair ann an sin agus bha dùil acasan gun chailleadh iad an darna cuid dhiubh. Tha e furasta dhiochuimhneachadh an latha an-diugh ach tha cuimhne 'am fhathast air a sin.

Tha fèineil, tha fhios.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home