An Gaidheal Alascanach

Friday, November 26, 2004

An Oidhche mus do Sheòl Sinn le Aonghais Padraig Caimbeul

Tha mi an leughadh an leabhar seo. S dòcha tha mi air a leughadh gu duilleag 60. Tha e inntineach. Tha an sgeul mu dheidhinn teaghlach à Uibhist a Deas agus thòisich e nuair a bha an cogadh mòr a'tòiseachadh. Anns an t-àite far an bheil mi an-dràsda, tha an cogadh mòr air a crìochadh, fhuair dà brathran bàs anns a'chogadh, chaidh gille eile dhen theaghlach gu sgoil shònraichte airson a bhith na shagart anns an eaglais cheatlaicheadh, agus tha an nigheann aig traigh a'bruidhinn còmhla ri gille a tha airson dhol gu Ameireaga.

Tha mòran fhaclan nach eil mi aithne 's nach lorgar fiu's anns a'fhaclair Dwelly. Ach chan eil sin a'cuir cus dragh orm. Tha mi a'smaoineachadh gur e feàrr leughadh airson greis, s dòcha airson caibaiteal, gun sguir airson faclan a rannsachadh. Mar sin, bith mi a'fairchdainn ciamar a tha an sgeul a'dol. Bith mi a'leughadh le guth àrd cuideachd. S e nas ciallaiche dhomh a th'ann mar sin.

Agus tha mi ag ionnsachadh nì gu leòr mu a'chànan.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home