An Gaidheal Alascanach

Wednesday, April 06, 2005

Between the Alps and a Hard Place le Angelo M. Codevilla (3)

Anns a'cheithream caibideil an leabhair a tha a-mach air an eaconomachd eadar Eilbheis agus Gearmailt, dh'innis an t-ughdar sgeulachd dhuinn o àm nan Ròmanach. Latha a bha seo, bha Ròimh air a chuairteachadh le luchd-borb a bh'air an stiùireadh le fear Brennus. Dh'aotaich na luchd-borb a dh'fgalbh bhon Ròimh nan bheireadh na Romanach sùim òir dhaibh.

Nuair a bha iad a'tomhas an òir, rinn na Romanach casaid nach robh an tomhas ceart. 'S ann an uairsin a thilg Brennus cleidheamh air an tomhas. Chan e an cuideam òir a bh'ann sàs a bha cuthdromach ach an cuideam iarainn. Le iarainn, bha iad a'ciallachadh cumhachd.

Tro darna chodadh, thug cuideam iarrain buaidh mhòr air co-cheangal eaconamach eadar Gearmailt agus Eilbheis. Aig toiseach a'chogaidh nuair a bha na feachdan na Gearmailt cumhachdach, bha na cùisean eacanomaich gu math creachail a Eilbheis. B'fheudar a Eilbheis stuth ri rèic do Ghearmailt airson prìsean ìosail, air creideas gun a bhith cinnteach nan gheibheadh an t-airgead a-riamh. Nuair a bha làmh an uachdar aig na co-chòmhragaiche, b'fheudar do Ghearmailt stuth ceannach airson prìsean àird, ann an òr.

Cumaidh mi leis a seo nuair a bhios ùine gu leòr agam. Tha an leabhair seo gu math inntinneach dhomh. Ma chì thu rud nach eil cho math leis mo chuid grammair, msdtl, innis e dhomh.

Chuck

2 Comments:

Blogger mona said...

feumaidh gu bheil an leabhar seo glè inntinneach gu dearbh! tapadh leat airson innse, a thearlaich :)

4:58 AM  
Blogger Graisg said...

Gu mi-fhortanach tha fhathast leisgeulan gu leòr againn a bhith sabaid ‘s mar as àbhaist chan eil cogadh a chur mòran bacadh air a’ mhalairt. Chuir sin nam chuimhne an leabhair ‘Catch 22’ nuair a bha na Gearmailtich a’ pàigheadh na Ameireaganaich airson bomaichean a leigeil air a’ phuirt-adhair fhèin.

8:16 AM  

Post a Comment

<< Home