An Gaidheal Alascanach

Saturday, May 07, 2005


Seo dealbh mi-fhìn 's mo nìghean ann an '99 nuair a bha sinn air an trèana. Thèid sinn gu Whittier a tha air toabh thall nam beann o Anchorage. Chòrd e rium gu mòr a bhith air an trèana oir cha leig mi leas m'aire a chumail air an rathad. B'urrainn dhomh fois a ghabhail. Posted by Hello

1 Comments:

Blogger mona said...

dealbhan sgoinneil a th' agad an-seo! :)

tha na beanntan anns an dùthaich agad choooo àrd agus làidir - wow!
agus tha do nighean snog :) ach tha i nas àirde agus nas sine a-nis, nach eil?

9:19 AM  

Post a Comment

<< Home