An Gaidheal Alascanach

Saturday, May 07, 2005


Seo dealbh den bhaile Whittier. Tha rud neònach mu Whittier. Tha a h-uile càil dhen bhaile ann an aon togalach, flataichean, bùthean, riaghaltas a'bhaile, a h-uile càil ann an aon togalach mòr. Posted by Hello

6 Comments:

Blogger Graisg said...

Chuir sin nam chuimhne Ullapol ach tha barrachd air aon togalach san àite ud.

3:35 AM  
Blogger mona said...

baile inntinneach gu dearbh. a bheil e os cionn na mara? no dìreach glè fhaisg air a' chladach? chan eil mi a' faicinn sin gu soilleir anns an dealbh (tha rudeigin ceàrr leis an sgrìon agam no leis mo shùilea, 's dòcha, haha ;)).

9:21 AM  
Blogger tearlach61 said...

Tha am baile aig ìre na mara, seo am muir a tha thu a'faicinn air beulaibh a'bhaile.

Rud eile, 's e an t-ogmhios a bh'ann. Agus bha am baile air a chuairteachadh le sneachd trom. Aig taobh ud na beantainn, gheibh iad mu sia meatairean uisge a'bhliadhna, 's cuid mhòr dheth anns a'chruth sneachda.

9:32 AM  
Anonymous Siu'saidh said...

Hallò Chuck! Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig. Tha mi a' fulreach ann an Imperial Beach,CA, ach, 'Sann Whittier a tha mi. Whilst searching the web today for Gàidhlig speaking sites, yours was the first one I opened and to my surprise could understand that you were from Whittier. Tis a wonderful site for me to practice reading through, tapadh leibh! Tha mi an dòchas gum bi là air leth agaibh! Siu'saidh

10:51 AM  
Blogger Cheap Gas said...

It's not hard to see you know what you are talking about!@ Keep up the good work! I have a site about optimization seo, and invite you to stop by.

Best Wishes,
Ken
optimization seo

12:41 AM  
Blogger Cheap Gas said...

Now I know there is a blog about EVERYTHING! LOL I have a site about seo site builder, and invite you stop by.

Best Wishes,
Ken
seo site builder

1:58 AM  

Post a Comment

<< Home