An Gaidheal Alascanach

Saturday, September 24, 2005

Earrannan a'Bhìoball

Tha spèis mhòr agam air a'Bìoball mar fhacal Dhè. Smaonich mi air earrannan a'Bhìoball a leughadh gu àrd 's an cuir an-seo bho àm gu àm.

Leugh mi an ciad caibideil an t-soisgeul a-rèir Marcuis. Seo an ceangal:

http://home.gci.net/~ctripp/soisgeul_a_reir_marcus_1.wav

Chan eil mi builleach cinnteach mi dh'obrachas sin mar a tha mi an dùil. Tha dùil agam gum bhiodh e ag obair dìreach on làrach-linn. Ach an turas seo a dh'èist mi ris, bha e ag iarraidh tighinn a-steach don coimpiutair agam.

Chuck

2 Comments:

Blogger Eòsaph said...

This comment has been removed by a blog administrator.

8:31 PM  
Blogger Eòsaph said...

Hallo a Chuck!

Tha mi duillich, feumaidh mi a' goid 'title' do blog airson blog agamsa -- bi "An Gaidheal Iùdhach," tha mi a' smaoineachadh, o chionn tha sin ro èibhinn a' cosgadh! :)

Eòsaph

8:48 PM  

Post a Comment

<< Home