An Gaidheal Alascanach

Friday, January 27, 2006

Bhrùchd Augustine a-rithist


As deidh beagan laithean a bhith samhach, bhrùchd Augustine a-rithist. Seo dealbh mar a bha Augustine a'coimhead o chionn tri latha. Chan eil dealbh de bhrùchd a tha a'tachairt an-drasda leis gur e dòrchda an-dràsda. Thuirt iad gu bheil an luaithre air a thigeil suas gu ceathrad mìle troigh os cionn na mara. Tha iad ag rath gu bheil an luaithre a'dol gu àrd deas 's an ear-dheas, a'ciallachadh gu àrd Codiac.

Ma ruigeas an luaithre Codiac, bith dìth orm rudeigin a lorg taobh a-staigh ri dheanamh.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home