An Gaidheal Alascanach

Sunday, December 11, 2005

Sinn fhìn air an t-slighe air ais.

Seo mi fhìn 's mo nigheann sheasmach. Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home