An Gaidheal Alascanach

Sunday, December 11, 2005

Inneal marbh

Sin far an do dh'fhàg an t-inneal briste. Tha dùil tilleadh air ais air a shon san earrach. Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home