An Gaidheal Alascanach

Friday, August 04, 2006

'S e ùine mhor...

nach do chuir mi teachdaireachd an seo. Mar a tha fhios aig mòram tha mi air a bhith a'gluasad bho Kodiak, Alaska gu Juneau. 'S e gnothach a mhair fada gu h-iogntach. Dh'ionnsaich mi san Fhaoileach gun d'fhuair mi obair ùr ann an Juneau. Bha obair mòr agam ri dheanamh, nam measg, cuir crìoch air obair a thoisich mi air taigh a bh'againn ann an Kodiak. Bha mi cho trang, ag obair gu mo thuiteam nam leabaidh 's air ais gu obair nuair a dh'fhosgail mi mo shùilean. 'S an uair sin, chaidh mi a Juneau. Bha mi ann an seòmar a fhuair mi air mall, 's mi nam aonar as aonais mo teaghlaich. Mhàir an àm sin cha mhòr tri mìosan. 'S mu dheireadh thàinig mo theaghlach a Juneau. Airson tòrr 's mìos, dh'fhuirich sinn an-siud 's an-seo, a'cumail sùil air taighean a bhuineadh do dhuine èile a bha air falbh. Mu dheireadh thall, ghluais sinn a-steach dhan taigh a cheannaich aig deireadh an òg-mhìos. Ach bha aon cheum air fhàgail dhuinn, an taigh a bh'againn ann an Kodiak a rèic. Mar a bhiodh fios agaibh, nach sinne a bha anfhoiseil mu an taigh ann an Kodiak a bh'againn fhathast.

Mu dheireadh thall, rèiceadh an taidh ann an Kodiak, 's an-diugh fhèin thàinig a'chùis sin gu crìoch 's tha sinn saor ann an Juneau.

Tha Juneau eadar-dhealaichte bho Kodiak ann an iomodach dòigh. Tha mòr dhuinne an coimeas ri Kodiak, le 30,000 neach a tha a'fuireach ann, 's e baile mòr a th'ann gu dearbh. Ach aig an aon àm 's e baile breagha a th'ann cuideachd. Tha na beanntainn àrd, biorach, làn aibhnichean-deighe. Tha mòran slighean-coiseachd ann, tha an àite seo gu math airson a bhith a'coiseachd. Bhon againne, choisich mi da uair an t-seachdainn sa chaidh 's bha mi ann an sealladh mòran beanntainn 's abhainn-deighe mhòr air bheil "Mendenhall".

Tha dùil a bharrachd mu dheidhinn a'bhaile seo innse dhuibh sa seachdainn sa tighinn. Nam measg, mar cho breagha sa tha a'dhuthaich seo, sliochd nan Gaidheal a tha gu math pailte ann an-seo, Cuairt Litir nan Innleadairean 's mòran rudan eile.

Chuck

2 Comments:

Blogger mona said...

Is math leughadh bhuat a-rithist an-seo, Chuck :) Tha mi toilichte a leughadh gu bheil sibh uile anns an taigh ùr a-nis agus an seann taigh air reic, agus tha mi an dòchas gu bheil sibh uile gu dòigheil!

11:14 AM  
Blogger tearlach61 said...

Tapadh leat a Mhona

1:41 PM  

Post a Comment

<< Home