An Gaidheal Alascanach

Saturday, June 07, 2008

Cuairt heileacoptair dhan eighr-shruth Herbert

Mìos sa chaidh, fhuair mi cothrom dhol suas ann an heileacoptair dhan eighr-shruth Herbert a tha pìos beag gu tuath bho Juneau.'S dòcha gum faigh sibh bhideo beagan nas fheàrr bho vimeo:


Cuairt Heileaptair from Charles Tripp on Vimeo.

1 Comments:

Anonymous Alistair said...

Macaroni! Uill, 'se an doigh as fhearr airson Math ga-rireadh a radh, an seo ann an Alba!

Tha mi fior dheagh "impressed" gu bheil Gaidhlig cho math ri sin a th'agad. Beanntan agus Gaelic. Na cuspairean as fhearr 'san t-saoghal!

Cum ort a'bhallaich!

3:45 AM  

Post a Comment

<< Home