An Gaidheal Alascanach

Sunday, May 18, 2008

Tha thu a' cuir ri blàthachadh na Cruinne ma tha thu reamhair

Sin a-reir aithris Reuters a nochd an t-seachdain-se:

A-reir iadsan, bith daoine reamhair a' caitheamh connaidh a bharrachd airson a bhith a' siubhal agus bith an cuid bìth a bhios iad ag ithe a caitheamh connaidh a bharrachd cuideachd.

Tha iad a' cuir nam mathan bàn ann an cunnart le bhith ag ithe cus!!!

Chosg iad airgead airson a' phìos rannsachaidh a tha seo.

Dhomhsa, tha sinn a' ciallachadh gu bheil cus airgead ag an fheadhainn a tha a' rannsachadh blàthachadh na cruinne 's tha sin a' toirt buaidh air na tha iad a' faighinn a-mach.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home