An Gaidheal Alascanach

Saturday, August 26, 2006

Chan eil feum sam bith ann a bhith a'gearain...

sa Gearran, seach ma se lunastal a th'ann. Cha mòr nach do stad an t-uisge idir bho thoiseach an Lunastal. Aig amannan, 's e aotrom a th'ann 's aig amannan eile, 's e uisge trom a th'ann. Ach feumaidh mi a bhith onarach. Didomhnaich sa chaich cha do cuir i uisge sam bith. Cha robh uisge ann fad an latha. Tha mi a'fairachdainn mar gur i Gearran a th'ann seach lunasdal, seach gu bheil solas gu leòr ann.

'S tha an suidheachadh seo a'cuir m'inntinn atharrachadh. An-diùgh chaidh mi a-mach air cuairt-ruith suas an t-slighe. Nuair a thàinig mi air ais dhachadh
s mi fluich buileach, dh'innse mi do mo bhean nach robh an aimsir cha dona leis gu robh an t-uisge car aotrom.


powered by ODEO

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home