An Gaidheal Alascanach

Tuesday, November 21, 2006

Sneachd


Get video codes at Bolt.

Sin sealladh dhen Loch Mendenhall Didomhnaich sa chaidh. Bha i a'cuir sneachd a-rithist. Tron an t-seachdain, chuir i faisg air 4 troigh sneachd. Bha na sràidean loma-làn dhe 's bha duighleadas ann a bhith siùbhal air na sràidean.

Ach stad an sneachd 's Diluain bha e grianach fuar. Nuair a dh'èirich mi sa mhadain-sa, dimhàirt bha e -18C. Air an t-slighe gu bus a ghabhail, bha a h-uile càile fo thàmh gun deoch gaoith ann. Bha na rionnagan na h-oidhche fhathast ann a'priobadaich gu h-àrd ach ghabh fàileas nam beann ri fhaicainn an-aghaidh dubh-ghorm nan speuran 's na craobhan còmhdaichte le geall.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home