An Gaidheal Alascanach

Saturday, September 23, 2006

Cuair dhan eigh-shruth Herbert
An t-seachdain sa chaidh nochd an latha soilleir grianach 's chuir fòn gu caraid dhomh 's chuir roimhe cuirt a dheanamh gu eigh-shruth air a bheil Herbert mar ainm. Tha an sligh gu math rèidh 's mar sin, thug mo nighean nas òige còmhla rium 's ise ann an seòrsa de charbaid a dh'fhaodas tu tharraing as deidh baidhsagail neo a phutadh mar phràm. Ged a dh'fhàs i car sgothach cha do chuir sin cus dradh oirnn.

Seo dealbh dhen eigh-shruth. Chan eil i cho mòr ri eidh-shruth Mendendhall tha i gu math inntinneach. Tha i a'struthadh sìos sleibh a tha gu math cas 's tha uachdar na deighe a'coimhead gu math garbh. 'S e mu ceithir mìle bhon rathad dhan eigh-shruth 's tha an sligh furasda gu leòr. Gabhaidh e a dheanamh air baidhsagail gu furasda.

Cha b'urrainn dhuinn beantainn ris an eigh-shruth fhèin. Bha sruth uisge a bha a'sruthadha a-mach gu làidir 's chuir e casg oirnn. Mar sinn, shuidh sinn sìos 's dh'ith sinn ar diathad 's thill sinn.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home