An Gaidheal Alascanach

Wednesday, August 27, 2008

Caran tràth airson leithid de shealladh

Tha stoirm nan seachd sian air a bhith againn. Tòrr mòr uisge 's cha robh sealladh air na beanntain air cùl a' bhaile gu ruige an-dè nuair a sgaoil na sgothan rud beag 's seo an sealladh dh' fhosgail dhuinn:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home