An Gaidheal Alascanach

Monday, October 03, 2011

Herman Cain: 'S esan an Duine!

Ghabh mi buidheachas mòr nuair a bhuanaich Herman Cain am Florida Straw Poll an t-seachain sa chaidh.

'S mathaid gur ann an Cèitean neo an Ògmhíos nuair a thug mi fa-near dha airson a' chiad uair. Rinn caraid iomradh dhomh mu dheidhinn. An toiseach, feumaidh mi aideachadh, cha robh mi cho cinnteach. Ach mar a bu mhotha a dh'èist mi ris, b'ann na b'fheàrr a bha e nam bheachd-sa. Shaoil mi gu robh fíor-thuigse aige air cùisean co-ceangailte ris an eaconomaidh. 'S e fear-ghnothaich a th'ann. Dha uair ghabh e stiùir air companaidh a bha an iompaidh dhol fodha 's shabhail e e.

'S e eachdraidh-bheatha inntinneach a th'aige. Duine dubh a rugadh 's a thoghadh sa Gheorgia. Chunnaic e le a shùilean fhèin an geur-leanmhain a bh'ann gu ruige linn nan leth-cheudan. Mar eiseimpleir, b'fheudar dha dhol a cholaiste do dhaoine dhubha air sgàth gu robh na h-oilthighran àbheasteach dùinte dl dhaoine dhubha. Ach bha e soirbheachail na bheatha co-dhiù.

Tha e air a bhith na cheannard air Banca Federal Reserve de Kansas City. Mar sin, saoilidh 's aithne dha beagan mar a airgead agus an eaconomaidh ag obair. Tha e airson gun till sinn a dh'airgead a tha stèidhte air an òr. Tha mi fhín airson sin gu daignean,

Thar an t-samhraidh, 's iomadh uair chuala mi o dhaoine gur toil leotha e ach chan urrainn dha bhuannachadh. Sin an duighleadas a bh'aige daonnan: nuair nach b'urrainn dhut bhuannachadh, chan eil luchd-bhotaidh deònach na bhotaidhean aca cheitheamh ort. Ach tha cùisean air atharrachadh dha.

Tha beachd-smuantean a'sgaoileadh a-nis 's mathaid gu bheil e comasach buannachadh aig a'cheann thall.
1 Comments:

Blogger hüseyin özışık said...

Depolama sektöründe başta eşya depolama, Ev Depolama, kurumsal depolama olarak birçok depolama hizmeti ile uzun yıllardır hizmet veren ve güçlü bir kuruluş olan GARANTİ NAKLİYAT Firması güvencesi altında faaliyet gösteren firmamız siz müşterilerimizin eşya depolama taleplerinde tercih ederken düşünmeden karar verdikleri en güçlü ve lider İstanbul depolama firmasıdır.
21.Yüzyılda depolar yalnızca malların saklanması ve korunması amacının dışında bir takım hizmetlerin ( ambalaj ,ürün birleştirme, paketleme, promosyon hazırlanması ) verildiği, müşterilerin hızlı ulaşımın sağlandığı merkezler haline gelmiştir.
Depo yeri seçimi, depo içi yerleşimi ve işletimi, depolar arası taşımalar gibi birçok ayrıntılar, artan müşteri beklentileri sebebi ile firmalar açısından stratejik önem taşımaktadır
Bu beklentileri karşılayacak depoların edinilmesi ve işletilmesi firmalar açısından önemli bir yatırım ve maliyet unsuru olmuştur

1:49 AM  

Post a Comment

<< Home