An Gaidheal Alascanach

Sunday, December 03, 2006

Cac geall bho na SpeuranUill, thuit cac geall a bharrachd bho na speuran a-raoir. Fhuair sinn fois bhon sneachd airson seachdain gu leth. Ach diciadain sa chaidh, (nuair a bha mise air mo shlighe dhachaidh bho Anchorage) fhuair sinn dhà throigh a bharrachd. An-dè, thuit dhà òirlich dheug 's a-raoir thuirt ochd òirlichean a bharrachd. Chan fhaca sinn luchd-obrachd a'bhaile bhon diciadain sa chaidh. Tha an rathad loma-làn sneachda. Bha sinn a'sgioblachadh ar àite-pàirc 's chunnaic sinn carbad a bha seo air a chuartachadh le dhaoine le spaidean nan lamhan a'putadh 's a'cladhachadh a'feuchainn siùbhal sìos an rathaid. Choimhead sinn orra airson leth uair a thìde co-dhiùgh.

Uill, tha ar raoin-pàirc glàn a-nis ach cha urrainn dhuinn dhol a dh'àite sam bith. Chan eil againn ach ri feitheamh luchd-obrach a'bhaile a lìonadh a-rithist.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home