An Gaidheal Alascanach

Monday, January 01, 2007

Binn Bhàis: suaintean a bharrachd

Uill, rinn iad a rinn iad. Fhuair as iad do Shaddam. Ach chan eil fhios 'am ma 's e mearachd a bh'ann. 'S e ceartas a bh'ann. Gun teagamh 's e fear nan duine a bu mhiosa a chunnaic sinn riamh. Ann an dòigh chan e ceartas a bh'ann ge-ta. Ciamar a phàigheas Saddam, le aon bhàs fhèin, airson na ceudan mìltean chuir e gu bàs gun adhbhar neo as aonais cùis-lagha sam bith?

Cha robh mi ag ràdh gu robh binn bhàis Saddaim ceàrr neo gur e mearachd a bh'ann. Bha mi a'beachdachadh gu robh slighe 's dòcha na b'fheàrr romhpasan an àite ceartas: mathanas. Leis na sgaraidhean fhuilteach a tha a'ruith tron duthaich sin, 's dòcha gur e sin a tha dhìth. 'S dòcha as deidh na ceudan mìltean a chuir an riaghaltas gu bàs tro na bliadhnaichean, 's dòcha an teachd a b'fheàrr 's e bho sin a-mach nach cuir an riaghaltas Iorac gu bàs duine sam bith, fiù 's a duine a leithid Saddaim. Sin an aisling a bha a'ruith tro m'inntinn.

Ach tha cèist eile ann cuideachd. Bha Aonadh na h-Eòrpa a'gearain gu robh binn bhàis Saddaim euceart, gu robh binn bhàis an aghaidh deamocrasaidh. Chan eil mi cinnteach. Tha binn bhàis air a bhith ann bho tùs anns na Stàitean Aonaichte. 'S tha binn bhàis air a bhith ann tro na bliadhnaichean a thàinig deamocrasaidh gu bhith ann an Roinn Eòrpa gu ruige na tri-ficheadan mura bheil mi air mo mealladh. Agus aig deireadh an darna chogaidh, chuir gu bàs na caidreachais na ceannardan an riaghaltais Naiseach, cultar cèin gun teagamh.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home