An Gaidheal Alascanach

Saturday, May 19, 2007

Cuairt an earraichTha mi air a bhith gu math trang aig an ofis sna laithean sa. Ach dihaoine, fhuair mi latha dheth. 'S e latha grianach breagha a bh'ann 's dhùisg mi rudeigin tràth is chaidh mi air cuairt air slighe taobh an iar na h-eighr-shruth. 'S e a bh'ann an ceann-ùidh agam creagan os cionn na h-eighr-shruth far a bheil deagh shealladh de a h-uile càil.

Thug mi gunna leam, oir bha mi nam aonar 's tha na mathain air dùsgadh.

Cha robh mi cinnteach nan thachrainn air sneachd air an t-slighe ach bha an slighe an ìre mhath saor dheth. Ach thachair mi ri duine 's sgithean air a dhruim. 'S e a bh'ann an ceann-ùidh aigesan sneachd nan slèibhtean na b'àirde. Ràinig mi na creagan taobh a-staigh dà uair. Bha e cho sàmhach gun a bhith duine sam bith ann, cha robh deò gaoithe ann. Bha fiù s na heleacoptairean nan tosd.

As deidh greis a bhith a'meòrachadh air a h-uile càil, thill mi 's beagan cabhag orm, oir bha rudeigin eile agam ri dheanamh aig an taigh.


powered by ODEO

0 Comments:

Post a Comment

<< Home