An Gaidheal Alascanach

Friday, May 08, 2009

Òraid bho Àrd-bhreitheamh Alito


Tha caraid dhomh a tha na fhear-lagha agus an t-seachdainn-sa bha sreath de choinneamhan na h-Alasga Bar Association ann an Juneau a bhair cuid mhòr dhen t-seachdainn. Agus oidhche ardaoine, fhuair mi fhìn 's mo bhean cuireadh dhol dhan t-suipear a bh' ann far a chuala sinn òraid bho àrd-bhreitheamh Alito.

'S iontach ann an dòigh, airon duine a tha cho cumhachdach, 's beag am for a th' aig a' mhòr-shluagh air. Ach mar bhall an àrd-chuairt nan S.A., tha buaidh mhòr aige air cha mhòr gach duine a tha beò sna S.A. Aig amannan, tha deasbad ann, cò as cumhachdaiche: an t-àrd-cuairt neo an ceann-suidhe fhèin.

Co-dhiù, bha cothrom againn èisteachd ris. Bha tearainteachd gu leòr ann, coin a'gabhail fàileadh dhe a h-uile càil 's daoine treine le sùilean geura oirnn. Ach an fhìrinn innse, cha robh an tearainteach cha làidir sa shaoilinn.

San òraid aige, 's ann a bha e a-mach air mar cho cudthromach sa tha riadhaladh a-rèir an lagha, seach a-rèir sa tha breitheamhan fa-leth ag iarraidh. Dhomh-sa 's e rud a tha gu matha cudromach.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home