An Gaidheal Alascanach

Thursday, June 25, 2009

Cuairt Canada - Ceathrmh Latha - Coilltean gun chrìchMas e cuairt-aiseag a bh' anns a' chiad latha 's cuairt tro duthaich Jack London 's nam Mounties a bh' anns an darna latha 's cuairt tro na beanntain creagach 's tòrr mòr beathaichean a bh'anns an treas latha, 's e cuairt tro coilltean gun crìch a bh' anns an ceathramh latha. Dh'fhàg sinn na beanntain air ar cùlaibh ach shìn na coilltean chun an fàire. Sa mhòr chuid, cha fhaca sinn ach craobhan air gach taobh dhinn 's mu ar coinneamh, ach bho àm gu àm, nuair a bhuannaich sinn uibhir de ìre, fhuair sinn sealladh de cho farsaing sa tha na coilltean ann seo (far an robh sin aig an àm, seo an siathamh latha sa tha mi a' sgrìobhadh sin). B'fheudar dhomh stad 's uisge a dhèanamh sa choille, 's tàinig a-steach orm fhad sa bha mi nam sheasamh ann an sin, gun dh' fhaodainn coiseach mìle mìle gu trì de na ceithir àrdan 's chan fhaicinn ach coilltean mar far an robh mi aig an àm.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home