An Gaidheal Alascanach

Sunday, June 28, 2009

Cuairt-Chàir - Còigeamh Latha - Fàirean Farsaing nam PrairiesThòisich sinn an latha ann am baile ris an can iad Whitecourt a suidhichte sa cheann ear-thuath British Columbia air an rathad a dh'ionnsaidh Edmonton bho Alasga. Bha tòrr mòr trafaig nan làraidhean gu tuath air sàilleamh leasachadh nan roinntean-òla dìreach mar a bh' againn an-dè. Corra mìltean gu tuath bho Grand Prairies roinn an rathad gu bhith na rathad roinnte dùbailte: dà shlighe gu deas agus gu tuath. Chuir sinn iongnadh oirnn oir nuair a chaidh sinn gu tuath ann an 1989 air an dearbh rathad, 's e rathad singilte a bh' ann agus sin bho Edmonton fhèin beagan a bha fhathast còrr 's ceud mìle gu deas. Tòrr mòr leasachadh a th' air tachairt bhon lìnn sin.

Thog mi dealbh a riochdaicheas gu leòr an sgìre seo: tuathanas agus ola aig ammanan san aon àite.

Mhothaich mi cuideachd gu bheil dualchas gu leòr nan Gaidheal sna sgìrean seo. Chunnaic mi na h-ainmean-àite mar a leanas: glenevis, MacLeod Trail, Glenmore, Canmore (ceann mòr).

Bith sinn ann an Calgary corra làithean 's chan eil rùn agam dad aithris mun deidhinn ach an uair sin, thèid sinn chun nam beann creagach 's tha dùil agam gum bi gu leòr ri aithris an uair sin.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home