An Gaidheal Alascanach

Wednesday, February 07, 2007

Amadain 's am madadh-allaidh

fiosrachadh a bharrachd: seo aithris sa phàipear ionadail mu a'mhadadh-allaidh 's tha deagh dhealbh ann dhen mhadadh-allaidh 's pug na bheul.

Uill, chuala mi beagan fhiosrachadh a bharrachd mu dheidhinn a'mhadadh-allaidh a tha rudeigin inntinneach.

Anns a'chiad a-dol-a-mach, tha mi cinnteach a-nis gun do thachar ann an dha-riribh na thachar dhan phug a bha seo nuair a theab e a bhith na dhiathad dhan mhadadh-allaidh oir bhruidhinn iad air an tachartas air an reideo. Seagh, bhruidhinn iad mu dheidhin air an reidio. Air rèir coltais, tha na coilltearan a'fàs trom air na h-amadain a bhios a'toirt coin dhan loch airson am madadh-allaidh a tharraing thuca. (Chan eil mise a'faireachdan ciontach). Bho sin a-mach bith iad ag iarraidh càinean bhon amadain a leigeas an coin a dhol ro fhaisg air a'mhadadh-allaidh. A bharrachd air a sin, bith iad a'losgadh air a'mhadadh-allaidh le gunnaichean mi-bhàsmhor gus am fàs mic an duine na bu eagalaiche dha.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home