An Gaidheal Alascanach

Friday, February 02, 2007

Dùthaich fo sholas na GealaichBha a'ghealach slàn an t-seachdain-sa 's chaidh mi a-mach a'togail dealban-oidhche dhen dùthaich. Bha ceò ann a bha a'sìor-atharrachadh colas na dùthcha. Chòrd an dealbh seo rium gu mòr.

Chuck

2 Comments:

Blogger mona said...

'S e dealbh air leth àlainn a th' ann! :-)

11:52 AM  
Anonymous Gràisg said...

Chòrd e rium cuideachd Chuc, sin thu fhèin!

11:58 PM  

Post a Comment

<< Home