An Gaidheal Alascanach

Thursday, October 30, 2008

Tàing mhòr do Obama: Grian ann an Juneau mu dheireadh Thall

'S e fìor dhroch aimsir a th' air a bhith againn ann an Juneau. 'S gann gun d' fhuair sinn latha grianach idir bho thoiseach an Iuchair. An-dè bha iad ag aithris gu robh torr 's 30 latha an sreath a cheile far an robh uisge, an dearbh latha sa bha aithris eile ag innsegun do thilg cuideign e fhèin sa chaolais 'son chur as dha fhèin.

'S ann an-dè a bha sin. Ach an-diugh, thug Obama as gràsmhoire dhuinn latha grianach. Beagan ceò an siud 's an seo, caran fuair cuideachd, mu 3C, ach latha breagha gun teagamh. Tàing to Obama, sin seorsa dhuine air a bheil feum againn san taigh-geall!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home