An Gaidheal Alascanach

Monday, January 12, 2009

Maoim-sneachda eile 's aimsir an uiridh na Juneau

Thachair e a-rithist. Thachair maoin-sneachda ann an-diugh a rinn milleadh air na ueirichean a bheireas dealain do Juneau. Tha sin a' ciallachadh airson an darna uair taobh a-staigh bliadhna gu bheil sinn ann an dìth-dealain. Bith a h-uile càil air a bheathachadh le dieseil. Tha deiseil nas saora na bha nas tràighe as t-earrach ceart gu leòr ach 's e an geamhradh a th'ann an-dràsda. Tha sinn a' ciallachadh nach eil e cho furasta geàrradh air ais. An uiridh, stad sinn ar cuid aodaich thiormachadh le inneal 's thiormaich sinn e taobh a-muigh. Ach an-dràsda, cha fhaigh sinn ach aodach cruaidh reòidte. 'S ma thiormaicheas taobh a-staigh, bith tòrr mòr taiseachd ann 's chan fhaigh iad tiorm ach an ceann corra làithean co-dhiù.

Rud eile, nochd aithris air mar a bha i ri taobh aimsir an uiridh ann an Juneau. Tha i .8C fon an àbhaist, cha robh mòran iognadh dhuinn ann an sin 's bha an treas cuid a bharrachd dhuinn ri thaobh sneachd, 136 oirlich an taca ri 93 mar as àbhaist. Chuala sinn cuideachd gun do dh' fhàs an uiread deighe san raoin-deighe thar na bliadhna sa chaidh seachad, seo airson a chiad uair o grunnd bliadhnaichean.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home