An Gaidheal Alascanach

Saturday, May 07, 2005


Seo dealbh den bhaile Whittier. Tha rud neònach mu Whittier. Tha a h-uile càil dhen bhaile ann an aon togalach, flataichean, bùthean, riaghaltas a'bhaile, a h-uile càil ann an aon togalach mòr. Posted by Hello


Seo dealbh èile a thog mi. Cha e doirbh a chreidinn gu bheil dearbh ach tha. Posted by Hello


Seo mo nìgheann. Bha sinn aig Barry Glacier. Mas math mo chuimhne, tha a'bheann a th'air cùlaibh mo nigheann ag èiridh mu còig mìle meatairean os cionn na mara agus chan eil i fada air falbh bhon oir na mara. Posted by Hello


Seo dealbh mi-fhìn 's mo nìghean ann an '99 nuair a bha sinn air an trèana. Thèid sinn gu Whittier a tha air toabh thall nam beann o Anchorage. Chòrd e rium gu mòr a bhith air an trèana oir cha leig mi leas m'aire a chumail air an rathad. B'urrainn dhomh fois a ghabhail. Posted by Hello